Beauty & Wellness Center Zaandam
 

Privacybeleid

Bij Beauty & Wellness Center Zaandam staat de privacy van bezoekers die de website van Beauty & Wellness Center Zaandam bezoeken en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen hoog in het vaandel. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In dit privacybeleid is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van de website van Beauty & Wellness Center Zaandam. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Op ons privacybeleid is het Europees recht van toepassing.

Beauty & Wellness Center Zaandam, gevestigd aan Vierkantje 39, 1541 XE Koog aan de Zaan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Contactgegevens functionaris:
S.M.D. (Stefana) Crnogorcevic
Vierkantje 39
1541 XE Koog aan de Zaan
+31628972411

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beauty & Wellness Center Zaandam verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens de behandeling 

Beauty & Wellness Center Zaandam verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Beauty & Wellness Center Zaandam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om afspraken te kunnen plannen
 • Om spaarpunten te kunnen bepalen
 • Om te kunnen bellen, smsen/whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te kunnen e-mailen voor de afspraak-bevestigingen en -herinneringen.


Geautomatiseerde besluitvorming
Beauty & Wellness Center Zaandam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar Beauty & Wellness Center Zaandam
als persoon tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Beauty & Wellness Center Zaandam bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia – Wij noemen je liever bij je naam dan bij je klantnummer, daarom worden deze gegevens 5 jaar bewaard na je laatste afspraak. Daarna worden je gegevens automatisch geanonimiseerd. Indien je bonnen/facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.
 • Contactgegevens – Deze worden gebruikt voor communicatie over je afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na je laatste afspraak. Daarna worden je gegevens automatisch geanonimiseerd.
 • Adresgegevens – Deze worden enkel bewaard indien je bonnen/facturen op naam hebt ontvangen mét adresgegevens. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Beauty & Wellness Center Zaandam verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beauty & Wellness Center Zaandam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische (geanonimiseerde) cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauty & Wellness Center Zaandam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beautyenwellnesscenterzaandam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beauty & Wellness Center Zaandam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze AVG functionaris. Beauty & Wellness Center Zaandam heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) - Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kan je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SPF is een internet-standaard die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kan die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.